Servis

Autoservis PYRAMIDA Průhonice patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným
servisním místům v České republice.

Nabízíme perfektní služby včetně bezplatného změření funkčnosti a stavu brzd geometrie náprav a tlumičů.
Novinkou je 12-ti hodinový express servis na výměnu oleje.

+420 267 184 732
+420 267 184 733

Mechanická dílna

Prostor mechanické dílny je vybaven nejmodernějšími hevery značky STENHOJ tzv. bezsloupové konstrukce. Při výběru byl dán velký důraz na čistotu prostředí a jednoduchou údržbu. Těmto dvěma požadavkům odpovídá i podlaha mechanické dílny, která je tvořena švýcarskou bezspárovou podlahovou hmotou se sypaným křemičitým pískem z důvodu prokluzu. Z důvodu bezpečnosti jsou na podlaze dílny výrazně ohraničeny pracovní místa zaměstnanců. Z důvodu přesného účtování servisních hodin na každou zakázku je servis vybaven elektronickým kódováním zakázek Systém funguje tak, že mechanik vezme identifikátor zakázky s čárovým kódem, jde k počítači, který je umístěn na viditelném místě v mechanické dílně, identifikuje zakázku čárovým kódem a přihlásí se svojí magnetickou kartou k zakázce. Po ukončení práce na zakázce se odhlásí a zakázku ukončí. Tento systém umožňuje dokonalou kontrolu času, kterou mechanik na zakázce spotřebovává a přesné účtování dle norem a závazných ceníků.

Klempírna

Hala klempírny je charakteristická třemi nejmodernějšími podlahovými rámy na rovnání karosérií s elektronickým měřením od společnosti BLACKHAWK, pro tři klempíře. V rámci klempírny je zaručeno, že každý klempíř může nerušeně pracovat bez jakéhokoliv prostoje zaviněného čekáním na uvolnění rovnacího rámu.

Lakovna

V lakovně (přípravně broušení a tmelení laků) je instalováno bezprašné zařízení pro odsávání zplodin a zbytků broušení při tmelení a přípravě plničů. K tomuto účelu slouží dvě výsuvná obslužná ramena, která obsahují jak odsávací prvky tak i prvky rozvodu tlakového vzduchu. Hygienický a bezpečný odvod technologických zbytků a škodlivých plynů zajišťuje horní a spodní odsávání v celé hale. K dokonalému lakování slouží velkokapacitní lakovací box od společnosti SAIMA s horním a postranním osvětlením. Velkokapacitní lakovací box technologie ekologických, vodou ředitelných barev nejmodernější technologie systému nanášení barev 32.000 odstínů stále k dispozici.

Renovace historických vozidel

Naše společnost rovněž nabízí služby v oblasti renovace a oprav historických a exotických vozů včetně jejich nákupu a prodeje. Více se dozvíte v sekci autogalerie